Diszkográfia

Hungarian FolkEmbassy és Barátai

Felsütött a nap az égre – népzenei karaoke

Rosonczy-Kovács Mihály azonos címá népdaloskönyve alapján

Két DVD lemezen több mint 7 órában a Kárpát-medence 9 választott tájegységének 150 népdala 33 énekes és zenész közreműködésével.

Sebestyén Márta ajánlója a lemez hátuljáról: „ Barátaim, dalra fel!”

Felelős Kiadó: Gryllus Kiadó

Társkiadók: Hagyományok Háza, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Megjelenés éve: 2016.

A “karaoke” lemez többek között a  Kaláka Online-on is megrendelhető.

“Népdalok a kornak – Arany János, a nép ajkán továbbélő versei”

Nagymarosy András és Hetényi Milán gyűjtéseiből

Arany János lírája szorosan és több szálon fonódik egybe a magyar népzenével és népköltészettel. Bartók Béla kompozícióira népzene inspirálóan hatott, gyűjtői tevékenysége közismert. Az már kevésbé, hogy Arany János bő félévszázaddal korábban hasonló alázattal és érdeklődéssel fordult a népköltészethez, mint Bartók a zenéhez. A magyar művelődéstörténet egyik első népdalgyűjteményét Bartalus Istvánfelkérésére maga Arany János állította össze 1874-ben. Nem véletlen, hogy költészetére még a legmélyebb és összetettebb témáknál is ugyanaz a letisztultság, és formai egyszerűség jellemző, mint a népdalokéra.
Ennek is köszönhető, hogy Arany nemcsak merített a népdalokból, hanem számos költeménye folklorizálódott, termékenyen hatva a paraszti költészetre. Költői képei a 20. század végéig újra meg újra aktualitásként fogalmazódtak meg a parasztság ajkán. A
táncházmozgalmat meghatározó hagyományőrző énekesek közül a széki Csorba János, a dávodi Kucsera Anna vagy a türei Gergely András egy-egy éneke csak néhány példája annak a szerves kapcsolatnak, amely Arany János líráján túl is, de általa a legkézzelfoghatóbban bizonyítja: nem létezik műköltészet a népköltészet nélkül, és fordítva.

Várható megjelenés: 2017 nyár

Kiadó: Gryllus

A lemez az Arany János-emlékév keretében jelent meg

A lemezen a zenekar a 2013-18-as időszakának összetételében hallható.

 

A FolkEmbassy jelenleg  következő albumain dolgozik:

Bem-Báthory-Balatonboglár; népzenével a lengyel-magyar barátság nyomában.

Kiadó: Fonó

Felczak-lemezek sorozat

Megjelenés várható ideje: 2019 nyara.