A Philidor Intézet által működtetett

Hungarian FolkEmbassy 

alapító okirata

Mottó:

„Csak az válhat világpolgárrá, aki egy ország polgára is… Aki nem tartozott egy nemzethez, az nem tartozhatik az emberiséghez.” /Kodály Zoltán/

Születésünknél fogva Magyarország és a Lisszaboni Szerződések szellemében az Európai Unió állampolgárai

a mottóban foglalt gondolatok jegyében,  felismerve azt a felelősséget, mely szerint az Európai Közösségnek a Kárpát-medencei magyar és más nemzetiségi kultúrákkal tartozunk, valamint, hogy az európai szintű műveltség hitelesíti legmeggyőzőbben az egyén saját hagyományokhoz való ragaszkodásának igényét, és azt, hogy az ennek révén személyiséggé váló egyének építhetik lerombolhatatlanná a világban helyét megálló korszerű Európát,létrehozzuk a HungarianFolkEmbassy, melynek célja, hogy Európa zenei kultúrájának a magyarságra bízott részét megőrizze, felmutassa és továbbadja abban a formában, amelyben az egyetemes európai kultúra a kárpát-medencei közösségeken keresztül századok során létrehozta, továbbá, hogy keresse mindazokat a lehetőségeket, melyekkel a közös zenei gyökerek Magyarország más országokkal – különösképpen a szomszédos és visegrádi, illetve V4+ országokkal – való kapcsolatát minél szorosabbá fűzhetik, valamint a zenén keresztül mutassa be az „erős nemzetek Európája” eszmét.

Ebbéli törekvéseinkben az a meggyőződés vezérel minket, hogy az autentikus népzene nem szorul más műfajokkal való ötvözésre, sőt: a nemzedékről nemzedékre történő organikus fejlődése által az egyik legalkalmasabb művészeti forma ahhoz, hogy az európai és magyar identitást a zene nyelvén tükrözze.