BBB

Báthory -Bem -Balatonboglár 

Népzenével a lengyel-magyar barátságról

A koncert és a lemez az évezredes lengyel-magyar barátság néhány fontos momentumát és személyiségét mutatja be a zene nyelvén. Báthory István, újonnan megválasztott lengyel király krakkói bevonulásának pompáját nagysajói és – származására való tekintettel – szilágysági dallamokkal idézik meg, és az érintett vidékek férfitáncainak füzérével követi nyomon Bem József tábornok erdélyi hadjáratát. Majd a hallgató belehelyezkedhet abba a hangulatba, amelyet a hazájuktól elszakított lengyelek Balatonbogláron átéltek, és ahol megtapasztalták a magyarok barátságát.

A folyamatos lengyel nyelvű konferálás, lengyel és magyar dallamok, a közös történelmet bemutató szemelvények lengyel nyelvű felolvasása, valamint táncbetétek is gazdagítják a koncertet.

Opcionális közreműködő:

Kompania Janusz Prusinowski (PL)